Professional Artistic Services

هنردرگذرزمان

درابتدای غارنشینی بشر اولیه، جاذبه زیبایی های طبیعت و تاثیر حوادث عجیب، جالب و ترسناک دنیای بیرون غارها و پناه گاه ها از اولین دلایل تلاش جهت ثبت بود.استفاده از رنگهای طبیعی و نگاهی طبیعت گرایانه و ناتورالیستی در آثار بوجود آمده از قوی ترین مشخصه های هنر آن دوران بود. ترکیب بندی و رعایت تناسب وجود نداشت و پرسپکتیو صحیحی در کارها رعایت نمی شد.در مراحل بعدی با استفاده و کمک گرفتن از پستی و بلندی های دیواره سنگ ها و صخره ها در نقاشی ها و بدنبال آن ایجاد عمدی فرو رفتگی و تراشیدن سنگ ها با ابزار، باعث بوجود آمدن نسل تازه ای از آثار هنری بشر اولیه شد.

پرسپکتیو - با یک نقطه گریز

تعریف مشترکی از هنر وجود ندارد و در طی زمان، فلاسفه و بزرگان و اندیشمندان در جوامع متفاوت، درک و تعریف متفاوتی از هنر ارائه نموده اند.شرایط اقلیمی و فرهنگی و مذهبی، باعث این تفاوت ها بوده است.در ابتدا، هر ساخته دست انسان که در تولید آن دانش یا مهارت و یا هر دو، بکار رفته بود، یک اثر هنری محسوب میشد.هنر در ادوارمتفاوت، رشد و تغییرات زیادی را تجربه نموده است.بسیاری از هنرها در مقاطع زمانی خاصی از بین رفته اند و یا جای خود را به انواع جدید داده اند.اکنون دیگر کسی بر روی دیوار غارها نقاشی نمیکشد.و نقاشی دیجیتال با کمک کامپیوترو تبلت، نقاشی روی بوم را آرام آرام تحت تاثیر قرار می دهد.سرعت عمل، امکان ایجاد جلوه های بصری گوناگون و پی در پی و ایجاد ترکیب بی پایانی از آنها و آسانی فراگیری تکنیک ها و روش ها و ایجاد آنها، جاذبه هایی هستند که نقاشان و علاقمندان را به خود جذب نموده اند.در طی زمان و در طول تاریخ، نظر مردم و بینندگان و علاقمندان و سلیقه شان نیز دچار تحول و تغییر شده است.مقبولیت عنصریست که متغیر بوده و ارزش ها نیز تغییر یافته، جایگزین شده و یا نابود شده اند.هنر شکلی از بیان و مستند سازی تجربیات مادی و منوی مشترک انسانهاست.هر اثر هنری بیانگر شکلی از تفکر یا تخیل و یا احساس یا توجه ماست.

 

Johann Joachim Winckelmann

 

Born             9 December 1717

                     Stendal, Margraviate of  Brandenburg

 

Died              8 June 1768 (aged 50)

                      Trieste, Habsburg Empire

 

Nationality    German

Fields            Archaeology, art history

 

 

در سال 1764، یوهان وینکلمان، تاریخ نویس هنر، که آلمانی بود، برای اولین بار به بررسی و طبقه بندی آثار هنری بجا مانده از دو تمدن یونان و روم پرداخت و بر روی خطی از زمان، از قدیم به جدید آنها را تنظیم نمود.و اصطلاحی به نام سبک یا شیوه و دوره های آثار هنری را معرفی نمود.

وقتی آثار هنری یک جامعه یا گروهی مشخص از افراد، در بازه زمانی مشخص، دارای ویژگی ها و مشخصات ظاهری معینی باشند و یا در جزئیات یا کلیات، مجموعه ای هماهنگ را ارائه دهند، می گوییم آن آثار هنری داری سبک هستند.

 

پرسپکتیو - با دو نقطه گریز

پرسپکتیو - با سه نقطه گریز

 

با تکمیل تر شدن ابزار و بالاتر رفتن تجربه خلق آثار هنری، پیکر تراشی و ساخت ظروف گلی نقاشی شده و ساخت سفال و سرامیک به مجموعه توانمندی های قبلی اضافه شد و موضوع آثار نیز به شکل ملموسی گسترده ترگردید. درابتدا بزرگترین و مهمترین موضوع کارها، شکارو تصاویر وابسته به آن و تصاویر حیوانات بود که در گذر زمان، اعتقادات، زیباییها و نقوش گیاهان و ترکیب رنگ ها و طرح بافت ها و اثرات نور و روشنایی نیز به آن اضافه شد

به مرور و با بوجود آمدن احساس نیاز به حفظ تجربیات و باقی گذاردن آن برای آیندگان و فرزندان، نا کار آمدی نقاشی بر دیواره غارها و صخره ها پدیدار شد و خطوط تصویری و علایم تصویری و اطلاع رسانی با علائم تصویری، جایگزین نقاشی های روایی و داستانی شد

Primitive Art

Paleolithic

Mesolithic

Neolithic

هنر پیش از تاریخ، به هنر بشر، مربوط به پیش از پیدایش اولین اشکال خط به عنوان نقطه صفر شروع تاریخ، به حساب می آید.و به سه طبقه اصلی تقسیم میگردد، ابتدا دوران پارینه سنگی یا دیرینه سنگی یا پالئولیتیک که مربوط به 2.6 میلیون سال پیش تا 10 هزار سال پیش از میلاد مسیح محسوب می شود.

در این دوره، زندگی، تغذیه و شکار انسانها به صورت دسته جمعی بوده و افراد به شکل انفرادی دارای ارزشهای مجزایی نبودند.مهمترین ابزاراین دوره قطعات و تراشه های سنگ بوده است.

دوران میان سنگی یا مزولیتیک که از 10 تا 8 هزار سال پیش از میلاد مسیح ادامه داشت و در آن، بشر اولیه به ساخت ابزار و کشف آتش نایل شده.اهلی نمودن تعدادی از حیوانات و استفاده از آتش و کشف خواص مواد و گیاهان اطراف، از مهمترین دستاورد های بشردر آن دوران بوده است.

دوران نو سنگی یا نئولیتیک که از 8 تا 3 هزار سال پیش از میلاد مسیح امتداد داشت.و در آن انسانها از دل غارها و پناه گاه های طبیعی به بیرون آمدند واز موجوداتی مصرف کننده به تولید کننده تبدیل شدند.(با استفاده از دامداری و کشاورزی).ظهور شهرها، معابد، قوانین و سفالگری، از دیگر مشخصات این دوره می باشد.

اگر چه زمان دقیقی را نمی توان برای شروع هنرمندی انسان بیان نمود، ولی آنچه از یافته ها بر می آید هزاران سال است که بشر در شرایط متفاوت دست به خلق آثار هنری زده است.هنر ابتدائی، ترسیم نقوش حیوانات بر روی دیوار غارها و صخره ها بوده است.اکتشافات زیادی نیز در اعماق زمین و کف دریاها و اقیانوسها صورت پذیرفته و ظروف و ابزار زیادی نیز بدست آمده که نقوش و بافت های متفاوتی بر روی آنها نقش بسته است.

عجین شدن ایزار معمول زندگی و مصنوعات هنری یکی از مشخصات زندگی بسیار قدیم و پیش از تاریخ بوده است.هر چه در گذر زمان به اعماق تاریخ سفر می کنیم، منابع و نمونه های موجود کاهش می یابد و به جایی میرسیم که هیچ گونه مدارک و مستنداتی موجود نیست و فقط بر اساس منطق و حدسیات ، سعی در توجیه رفتار و زندگی گذشتگان تاریخی خود داریم.

هنر ابتدایی و هنر بدوی از جهاتی به هم شبیهند، زیرا هنوز هم اقوامی هستند که با سایر مردم اطراف تماس بسیار کمی داشته و تقریبا هیچگونه دستاورد علمی، صنعتی و امروزی، زندگی آنها را متحول نساخته و دستخوش پیشرفت نکرده.و حتی اقوامی مانند اسکیموها و سرخپوستان و بومی های استرالیایی که علیرغم اطلاع از علم و دانش امروزی، هنوز هم به سحر و جادو و حضور ارواح گذشتگانشان در زندگی اعتقاد داشته و با هماهنگی کامل با طبیعت زندگی می کنند.آنها اکثرا با تکرار یک نوع هنر که از گذشتگان به ارث برده اند، بدون تغییر، زمان را سپری می نمایند.

 

در غارهایی که در جنوب فرانسه و شمال اسپانیا کشف شده، آثار ترسیمی بسیار زیبایی با نگاه ناتورالیستی از فیگور حیوانات اهلی و وحشی، پیدا شده است.

معنای نگاه ناتورالیستی این است که آنها بسیار طبیعت گرایانه و واقع گرایانه و منطبق با واقعیت، به حیوانات نگریسته و تصاویر آنها را ترسیم می نموده اند. اگر چه در بسیاری از آثار ترسیمی، تناسب کوچکی و بزرگی آنها با هم رعایت نشده و اعضای بدن عده ای از حیوانات نیز از زوایای متفاوتی ترسیم شده ولی استفاده از برجستگی سنگ ها و قرار دادن آن قسمت خاص به عنوان بخشی از بدن حیوان، نشان از ذوق و سلیقه و دقت نظر در ثبت دارد.

نقاشی های مربوط به 10 تا 15 هزار سال قبل از میلاد مسیح در غار لاسکو، واقع در جنوب فرانسه

نقشه غار لاسکو در جنوب فرانسه

Lascaux

علت توجه بیش از حد انسانهای اولیه به ترسیمات ناتورالیستی، حیاتی بودن نقش حیوانات برای ادامه زندگی بوده است.نباید این نکته را از نظر دور نمود که حیوانات وحشی و عظیم الجثه، بزرگتربن خطر برای حیات بشر اولیه نیز بوده اند.و تداوم زندگی در آن روزگار، امری خطیر و پر تنش بوده است.

تمایل به ثبت تجربیات و افتخارات و موفقیت های بزرگ در شکار، تمایل زیادی برای ترسیم نقوش بر سطوح بوجود می آورده است.

 

نقشه محل غار آلتامیرا در شمال اسپانیا

Altamira

در دوران گذشته، وسعت گونه های هنر بسیار کم بوده و حتی مشخص نمودن حد ومرز بین گونه های متفاوت آن و حتی فاصله بین فن و هنر نیز بسیار دشوار بوده است.خطرات طبیعی و بی پایان  زندگی، گذر هر روز برای انسانهای نخستین را تبدیل به هنر زنده ماندن نموده بود.با توجه به  خطرات فراوان و دایمی، جایی برای فکر به ظرایف باقی نمی ماند.بدین جهت، کلیه آثار هنری فقط شامل کلیات و خطوط اصلی و عناصر تشکیل دهنده اصلی موضوع بودند.

انسان های اولیه، نه تنها به ثبت تصاویر می پرداختند، بلکه سعی در ایجاد زیبایی در ترسیم داشته و ماهرانه آثار مورد نظر را بوجود می آوردند.

Altamira

نقاشی های ترسیم شده در غار آلتامیرا در شمال اسپانیا- مربوط به 8000 سال قبل از میلاد مسیح

غار font de gaume در فرانسه که در 12 September 1901 کشف شد.200 اثر ترسیمی در آن وجود دارد

قدیمیترین سازی که تاکنون کشف شده است. این فلوت از استخوان لاشخور درست شده و قدمتی 40 هزار ساله دارد و در جنوب آلمان کشف شده است.

Hohle Fels Cave in Germany

ورودی غارفون د گاوم در فرانسه

قدیمی ترین بازمانده ملودی نوشته شده که در اوگاریت کشف شده است، اوگاریت در حال حاضر بخشی از شمال سوریه میباشد. این موسیقی برای چنگ نوشته شده است.

بازگشت به ابتدای صفحه هنر

www.pixellized.com   -   info@pixellized.com

+98  912  196 35 38         Mehran    Jahangiri