Professional Artistic Services

نور در واقع بخش كوچكي از طيف امواج الكترومغناطيسي است. اين تابش الكترومغناطيسي به شكل حركت موجي و با سرعت186000 مايل در ثانيه از منابعی مثل خورشيد، فرستنده هاي راديويي، مواد راديواكتيو و چراغهاي الكتريكي تابیده می شود. ماهيت نور با توجه به سرعت ارتعاش انرژي عوض مي شود

نور، بخشی از دنیای ماست.وجود آن بدیهی به نظر می رسد.وجود نور نه تنها در دیده شدن یا نشدن دنیای اطراف ما نقشی کلیدی دارد بلکه اجازه می دهد درک متفاوتی ازانواع بافت، شکل و رنگ و فاصله اجسام و اشیا از هم و ازخودمان داشته باشیم.

میزان حجم نور، شدت تابش آن، زاویه تابش و رنگ آن، نقش بسزایی در بر انگیختن احساس ما از دیدن یک صحنه دارد.عملکرد بینایی ما در حین نگاه کردن به اطراف، تفسیری بوده و ترکیب عملکرد همزمان و بی وقفه ی چشم و مغز به داوری عناصر صحنه و بررسی ارتباط آنها با هم، می پردازد.

نور می تواند بعضی خصوصیت ها را اغراق آمیز و یا کم اهمیت جلوه دهد.و حالتی را خلق نماید که سابقا تجربه دیدن آن برای مخاطب بوجود نیامده بوده است.

استفاده آگاهانه از نور و سایه ها و حس عمق بوجود آمده می تواند به دستیابی دقیق جلوه مورد نظر بیانجامد.

از آنجا که به کمک دوربین می توان به بازسازی آنچه دیده می شود پرداخت، با کمک نورپردازی آگاهانه و خلاق می توان به ایجاد تغییراتی در نسخه برداشت شده از واقعیت، به هدف نزدیک تر شدن به آنچه قصد بهتر دیده  شدن و مورد توجه مخاطب واقع شدن پرداخت.

منظور از نورپردازی آگاهانه، یعنی آرایش و چیدمان منابع نور و کنترل آنها به فراخور نیاز به ایجاد جلوه ای خاص برای رسیدن به یک هدف مشخص می باشد.

 

بسیار واضح است که بدون نور موفق به ثبت تصویر نخواهیم شد.فرقی ندارد که از یک دوربین آنالوگ استفاده می شود یا یک دوربین دیجیتال. به هرحال پس از وجود نور مسئله بعدی رنگ آن است و دقیقا موردی است که باعث ایجاد رنگ دراشیا و دیده شدنشان می گردد.چشم ما به واسطه ساختار و نوع تعبیرمغز، رنگ ها را با کیفیت خاص خود می بیند.ولی به طورعادی وعموم، تعبیر ما از رنگ هر شیئ، رنگ آن در نور روز می باشد. در چرخه رنگ های قابل مشاهده، رنگ های گرم و سرد در دل هم قرا گرفته اند و تغییرات آنها و نزدیک شدنشان به هم بسیار آرام صورت می پذیرد.در عکاسی آنالوگ با انتخاب فیلم های مخصوص روز و یا شب و نورهای مصنوعی خاص، امکان ثبت رنگها به صورتی که دوست داریم ببینیم فراهم می شود و به طورعموم دو نوع فیلم 3200 کلوین که مخصوص عکاسی با نورهای مصنوعی و فضاهای داخلی و فیلم های 5500 کلوین که مخصوص عکاسی در نور روز و فضای خارجی موجود بود. البته با کمک فیلترها، عکاسان میزان گرمای رنگ را با فیلم مورد استفاده تطبیق بیشتری می دادند چون عملا با ترکیب نورهای ترکیبی و شرایط متفاوت، حالات بسیار متفاوتی ایجاد میشد و عملا باید فیلم های عکاسی حداقل با 20 یا 30 کلوین متفاوت وارد بازارمی شد که عملی نبود.در کنار هر فیلم عکاسی مشخصات آن درج شده است و به راحتی قابل تشخیص است که این فیلم برای عکاسی در فضای روشن شده با نور مصنوئی مناسب است یا برای عکاسی در نور روز.

در روزهای آفتابی و زیر نور خورشید به خاطرغالب بودن نورهای قرمز و سبز به واسطه طول موج بالاتر و میزان نفوذ بیشتر آن دو رنگ از لایه های جو زمین، نور زرد ایجاد شده از ترکیبشان، علت زرد بودن نور خورشید است.از طرف دیگر رنگ آبی به علت طول موج کمتر و به دنبال آن قابلیت نفوذ کمتر، درلایه های بالایی جومانده وباعث آبی شدن رنگ آسمان می شود.بنابراین با استفاده از فیلم مخصوص نور روز اثر رنگ های غالب شده به اشیا کمتر شده و رنگ ها به صورت عادی ثبت خواهند شد و اگردرهنگام غروب و طلوع خورشید سعی در کمرنگ کردن رنگ سرغ غالب بر تصویر داشته باشیم، چاره ای جزاستفاده از فیلترهای آبی که با درجات متفاوت موجود می باشند، نیست.

هیوو-ی (HUE) یک رنگ در واقع محل قرار گیری یک رنگ روی جدول رنگهای قابل مشاهده توسط چشم یک انسان است و یا جواب سوال چه رنگی؟ علت اینکه هیوو یک رنگ را با یک دما و به کلوین مشخص می کنیم مربوط می شود به تلاشهای یک دانشمند انگلیسی به نام ویلیام کلوین که در اواخر قرن 18 بعد از میلاد مسیح، با قرار دادن یک قطعه کربن بر روی حرارت و بالا بردن دما متوجه شد که دردماهای متفاوت، کربن گداخته شده رنگ های متفاوتی را از خود نشان میدهد.در ابتدا قطعه کربن سیاه رنگ گداخته از خود رنگ قرمز تیره را ساتع نمود سپس آرام آرام به قرمز-نارنجی و رنگ زرد روشن در آمد و درنهایت در بالاترین دما به رنگ آبی روشن رسید. و به این ترتیب به افتخار ویلیام کلوین، رنگ ها با درجه کلوین مشخص می شوند که تغییرات آن تفریبا معادل تغییرات درجات سلسیوس می باشد ولی ابتدای معیار آن به جای نقطه دمای انجماد آب خالص، دمای منفی 273 درجه یا صفر مطلق می باشد.

اینها، دو نمونه از دستگاه های سنجش دمای رنگ هستند. توسط کلوین متر می توان با دقت زیادی دمای برایند مجموعه رنگ های حاضر در صحنه که روی یک سطح سفید تابیده شده اند یا دمای رنگ چاپ شده روی سطوح را اندازه گیری نمود

Incident light meter

Reflected light meter

نورسنج انعکاسی

Incident light meter

نورسنج مستقیم

Spot light meter

نوسنج نقطه ای

اساس عملکرد دوربین های عکاسی، نور است.نور و سایه های حاصل از آن به همه چیزمعنا و مفهوم می بخشد.بدون نور چیزی دیده و به دنبال آن ثبت نخواهد شد.نورسنجی از هنرهای اولیه ایست که هر عکاس به آن نیاز داشت.و هنوز هم از مهمترین نیازهای هر عکاسی است ولی بار و زحمت نورسنجی را دوربین ها و مدارهای مجتمع درون آنها به دوش کشیده و دردسرهای این کار دشوار را از عهده عکاسان برداشته اند.

هنوز هم عکاسان حرفه ای که مشغول عکاسی صنعتی، مد و تبلیغات می باشند از نورسنج های دستی و جدا از سیستم دوربین استفاده می نمایند.

چندین نمونه نورسنج وجود دارد که هر عکاسی بنا به کار و نوع عملکرد مورد نظرش، آن گونه خاص را انتخاب می نماید.بعضی از نورسنج ها، نورهای بازگشتی از اشیا را اندازی گیری می نمایند که به آنها نورسنج های انعکاسی می گویند.موقع نورسنجی، این دسگاه ها جای دوربین قرار گرفته و نور بازگشتی از اشیا و سوژه را دریافت و اندازه گیری می نمایند. نورسنج هایی هم وجود دارند که روبروی دوربین و جای فرضی یا واقعی سوژه قرار گرفته و نور مستقیم منابع نور را جذب کرده و شدت آن را اندازه گیری می نمایند.این نورسنج ها بر روی خود، گوی سفیدی دارند که نور از از همه سو دریافت نموده و آن را اندازه گیری می نماید.

 

اصطلاحات علمی نور و نورپردازی

Ambient Light

Incident Light

Reflected Light

Colour Temperature

Contrast Ratio

Key Light

به نوری که به طور عادی در صحنه وجود داشته، بدون آنکه نوری به محیط اضافه شود

به نوری گفته می شود که به طور مستقیم از منبع آن دیده می شود، خورشید، لامپ، یا شمع و یاهر منبع دیگری

به نوری که پس از تابش به یک سطح ودرهنگام  بازگشت دیده می شود

یکی از موارد استاندارد بررسی مشخصات نور می باشد

فاصله بین روشن ترین سفید و تاریک ترین سیاه

نور اصلی که به موضوع تابیده میشود و قویترین نور در صحنه است

Fill Light

نوری است که به طور مورب به موضوع تابانده می شود تا اثرات سایه قوی ایجاد شده توسط نوراصلی را ضعیف کند

Back Light

Hard Light

Soft Light

Spot

Flood

Tungsten

به نوری گفته می شود که پشت موضوع قرار گرفته و پشت صحنه، و یا پشت موضوع را روشن می کند

نوری که به طور مستقیم و بدون پراکندگی و به صورت شعاع های نوری تقریبا موازی به موضوع برخورد کند

مجموعه شعاع های نوری که با زوایای پراکنده و نامنظم به موضوع تابانده میشوند و باعث ایجاد سایه های نرم و با لبه های محو میگردند

شعاع های نوری باریک و متمرکز شده و قابل کنترل که به موضوع تابانده می شوند

یک شعاع پهن نور که شدت کمتری از نور اسپات دارد و کمتر متمرکز است

نوری که از گداختن شدن یک سیم تازک تنگستن بر اثر مقاومت آن در برابر جریان الکتریکی بوجود می آید، دمای رنگ آنها نیز بین2800 تا 3400 درجه کلوین است

Halogen

به لامپ هایی گفته می شود که دارای فیلامان تنگستن بوده و فیلامان در یک کپسول پر شده از یک گاز هالوژن قرار دارد

Fresnel

به منابع نوری می گویند که جلوی خود یک سطح از شیارهای بر آمده دایره ای دارند که باعث فوکوس و یا تفرق مسیر شعاع نور می گردند

Incandescent

به منابع نوری می گویند که فرایند تولید نور از داغ شدن و گداخته شدن یک سیم فلزی بوجود آمده باشد

 • Red Head Lights

  این نوع نورها از مواردی هستند که به طور عمومی در صحنه ها استفاده می  شوند، توان آنها بین 650 تا1000 وات می باشد و به عنوان کی لایت، فیل لایت و بک لایت استفاده می شوند. پره های جلو قابل تنظیم بوده و با دکمه چرخان تنظیمی که در عقب و زیر مجموعه قرار دارد می توان کاسه رفلکتور را جلو وعقب برد. مزیت کاسه چرخان این است که عمر لامپ بواسطه حرکت کمتر، طولانی تر خواهد بود

 • Blonde Lights

  این نورها، نمونه های بزرگ ردهدلایت ها هستند. با توان 1000 تا 2000 وات.در جلوی آنها پره های محدود کننده شعاع نور وجود ندارد و جهت کی لایت در فضاهای بزرگ استفاده می شوند

 • Pepper Lights

  این گروه از نور ها دارای توان پایین بین 100 تا 1000 وات بوده و جهت کی لایت و فیل لایت در فضا های کوچک استفاده می شوند

 • HMI Lights          Hydrargyrum Medium-Arc Iodide

  این منابع نور بسیار گران قیمت بوده و کارآیی آنها 2 تا 5 برابر منابع نوری فیلامانی یا رشته ای است.از نظر دمای رنگ 5600 درجه کلوین بوده و در کارهای بسیار با ارزش که هزینه ها چندان مهم نیست قابل استفاده می باشند

 • Halogen Work Lamp

  این منابع نور در ابعاد و انواع متفاوتی ساخته می شود و در مکانهایی استفاده می شود که کوچک هستند ولی به نور شدید نیاز است و بین 150 تا 500 وات توان دارند و برای کار عکاسی و تصویربرداری ایده آل نیستند

 • Fresnel Lenses

  این منابع نور از دو قسمت تشکیل شده اند، بخش اول سطح شفافی است که نقش یک لنز را بازی نموده و باعث تفرق یا متمرکز شدن نور می شود.با دستگیره و یا دکمه چرخانی که روی مجموعه وجود دارد فاصله منبع نور تا سطح شفاف، کم و زیاد می شود، و بخش دوم مرکز تولید نور است

معیارهای اندازه گیری شدت نور

 

Candela (cd)

Footcandle (fc or ftc)

Lumen (lm)

Lux (lx)

فوت‌كندل: شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك فوتي توسط يك فوت مربعي دريافت شود

لوكس: شدت روشنايي است كه از يك شمع استاندارد در فاصله يك متري توسط سطح يك متر مربعي دريافت مي‌شود

سیستم بینایی انسان فقط محدوده بسیار کوچکی از طیف امواج الکترومانیتیک را تشخیص می دهد.و دوربین ها نیز طوری ساخته شده اند که بیشترین کارآیی خود را در همین محدوده کوچک داشته باشند.سیستم بینایی در مواردی فریب خورده و خود را سازگار با شرایط موجود می نمایند ولی دوربین ها طبق یک فرمول و برنامه عمل کرده و فریب شرایط را نمی خورند.عکاسی و تصویر برداری یعنی نور.بدون نور هیچ تصویری وجود نخواهد داشت.(حداقل برای ما).پیشرفت کامل در تصویر برداری و عکاسی، بدون شناخت دقیق و کامل نور و خاصیت ها و منابع انتشار آن، امکان پذیر نبوده و یا به سختی قابل تصور و بحث است.

در لامپ های تنگستن توزیع طیفی مشابه حجم سیاه مطلق یا چیزی شبیه زغال یا کربن خالص است.دمای رنگ نور حاصل از لامپ های تنگستن با مقدار جریانی که از فیلامان آنها عبور می کند، تغییر می یابد.در ولتاژ کامل(که بر روی بدنه لامپ ها و توسط کارخانه سازنده حک شده است) به حداکثر دمای رنگی، که برای آن مقدار، طراحی و ساخته شده اند، می رسد.(مثلا 3200 درجه کلوین).

وقتی ولتاژ کمتر از حد لازم و کامل (که پیشنهادی سازنده است) استفاده شود، نور تولید شده قرمز بوده و با افزودن ولتاژ و عبور جریان بیشتر از فیلامان لامپ، نور ساطع شده کم کم به نارنجی و زرد و ... تغییر می یابد.

طیف نامنظم و نامتشابه نور حاصل از لامپ های تخلیه الکتریکی و منابع نور فلوئورسنت از اندازه گیری دقیق دمای رنگ، نور حاصله ممانعت به عمل می آورد و بیان دمای رنگی برای اینگونه منابع نور، فقط جنبه حدودی و غیر دقیق و ذهنی دارد.

 

tungsten lamp

fluorescent lamp

در هر مکانی که مقدار زیادی اشعه ماورائ بنفش یا ultra violet  موجود باشد از صافی ها یا فیلتر های ماورائ بنفش یا ultra violet filter استفاده می شود.اشعه ماورائ بنفش باعث کاهش وضوح تصویری عدسی یا لنز می شود.در ارتفاعات یا کوهستان و در کنار یا روی دریا و اقیانوس ها و یا زمانی که هوا غبار آلود است این وضعیت تشدید می شود.

دوربین هایی که از فیلم استفاده می نمایند، مانند دوربین های دیجیتال قابلیت وایت بالانس یا تنظیم توازن رنگ را ندارند.و باید با استفاده از فیلتر هایی که روی لنز و یا جلوی تابش منابع نور نصب می شوند، به توازن نور صحنه مورد نظر، با فیلم مورد استفاده، دست یافت.

صافی های تصحیح رنگ یا color compensate filter در انواع و اقسام گوناگون(از لحاظ فیزیکی) و در رنگ های متفاوت برای تبدیل فضای رنگی خاصی به فضای رنگی مورد نظردر فیلم مورد استفاده، بکار برده می شوند.

مثلا با استفاده از فیلتر شماره رتن 85 که نارنجی رنگ است، می توان نور روز با دمای 5500 درجه کلوین را برای استفاده از فیلمی که برای ثبت محیطی به دمای رنگی 3200 درجه کلوین تبدیل نمود.

و یا با استفاده از فیلتر های آبی رنگ که به شماره رتن 80 معروف هستند می توان دمای رنگ تنگستن 3200 یا 3400 درجه کلوین را به دمای رنگ فیلمی که برای استفاده در روز و دمای 5500 درجه کلوین است، سازگار نمود.

 

Wratten

کارخانه ای است بسیار معروف و سازنده انواع صافی(فیلتر) که توسط فردریک چارلز لوتر راتن frederick charles luther wratten تاسیس شد.

 

 

 

 

 

 

Frederick Charles Luther Wratten

1840-1926

واحد مای رد mired

 

سیستم اندازه گیری و درجه بندی مای رد، روش مناسبی جهت اندازه گیری و متوازن نمودن دمای رنگ می باشد.مای رد سیستمی است برای محاسبه تغییر و تبدیلات دمای رنگی جهت متوازن ساختن یک منبع با منبع دیگر.

واحد مای رد از تقسیم عدد یک میلیون بر دمای رنگ در واحد کلوین می باشد.

به طور مثال تبدیل چند دمای رنگی مشخص را به واحد مای رد تقدیم می نمایم

1000000/5500  =  180 درجه مای رد

1000000/3200  =  312 درجه مای رد

فیلترها                                                ّFilters

عکسی از مجموعه عکس هایم از روستای تازه کند

فیلترها در ابعاد و انواع گوناگون ساخته می شوند و سالهاست که توسط عکاسان در سراسر جهان مورد استقبال و استفاده قرار گرفته اند.فرقی نمی کند که شما در حال استفاده از یک دوربین 135 فیلمی و یا یک دوربین قطع بزرگ لین هوف و هرس من ویا حتی یک دوربین انعکاسی دیجیتال امروزی و مدرن باشید جایگاه فیلترها همیشه حفظ شده است، اگر چه نقش گروهی از آنها با پیشرفت تکنولوژی کمرنگ شده است، گروهی از فیلترها - به طور مثال فیلترهای یووی - نه تنها از بین نرفته اند، بلکه جایگاهی موثرتر نیز به خود اختصاص داده اند.

آنها انتخاب اول عکاسان می باشند؛ ولی بسیاری از خود می پرسند که امواج یووی چه هستند و چرا باید از ورود آنها به دوربین جلوگیری نمود؟

همانطور که می دانید، بازه نورهای قابل مشاهده توسط چشم انسان به فاصله نورهای قرمز و بنفش محدود می شود

نور قرمز دارای بلند ترین طول موج  و نور بنفش دارای کوتاه ترین طول موج در بازه قابل مشاهده توسط چشم انسان است.

نورهایی که دارای طول موجی بیش از قرمز باشند را مادون قرمز یا فروسرخ و نورهایی که دارای طول موجی کمتر از بنفش باشند را ماورای بنفش یا یووی UV یا اولترا وایولت  Ultra Violet می نامیم.اگر چه اینگونه نورها توسط چشم غیرمسلح دیده نمی شوند ولی به این معنا نیست که آنها برعوامل طبیعی تاثیر گذار نیستند.

واحد اندازه گیری طول موج ، نانومتر است که معادل با یک میلیاردم متر یا 1 ضربدر 10 به توان منفی 9 مترمی باشد.هر نانومتر معدل 10 آنگستروم است.

تاریخچه شروع استفاده از فیلترهای یووی به دوران استفاده از فیلم های عکاسی برمی گردد. فیلم ها از سه لایه حساس به نور ساخته شده بودند.لایه ای به نور قرمز حساس بود، لایه ای به نور سبز و لایه ی آخر به نور آبی. ولی مشکل اینجا بود که لایه ای که به نور آبی حساس بود به نور بنفش و فرا بنفش نیز حساسیت نشان می داد. بنابراین لایه ی آبی به نسبت آن دو لایه دیگر نور بسیار بیشتری را دریافت می نمود و طبیعتا تصویر به رنگ آبی تمایل بیشتری پیدا می نمود.

این موضوع انگیزه ی لازم برای مسدود نمودن ورود  نور ماورای بنفش به دوربین را فراهم نمود.

اما در سنسورهای دیجیتال موضوع به گونه دیگریست، آنها با دو مشکل مواجه هستند، حساسیت ذاتی و درونی به نور ماورای بنفش و تاثیر پذیر بودن به نور مادون قرمز.اکثر سنسورها دارای فیلتری درونی برای جلوگیری از تاثیرات ناخواسته نورهای مادون قرمز هستند.

استفاده از وایت بالانس وجبران نوردهی در دوربین های دیجیتال به رفع این مشکلات کمک می کند.

بخش اعظمی از نور ماورای بنفش توسط لایه های جو جذب می شود و موجب نگرانی عکاسان نخواهد شد ولی در ارتفاعات و زمانی که از مناظر وسیع عکاسی می شود، ممکن است نور اضافی باعث دلخوری و عدم رضایت گردد.

گاهی موجب از بین رفتن دامنه کوه های دوردست شده و یا جزئیات اشیای دورتر را از بین می برد، گاهی نیز جزئیات درختان دوردست ثبت نمی گردد.

تعدادی از عکاسان با نگاه ظاهری به شفافیت فیلترها، تحت تاثیر قرار گرفته واز آنها به عنوان محافظ لنز استفاده می نمایند و اینطور گمان می کنند که می توان به عنوان لایه ای محافظ، جلوی لنز قرار داده وآنرا از آسیب های احتمالی نجات دهند ولی با این کار، توسط یک فیلتر 150 هزار تومانی، کیفیت یک لنز فوق العاده شفاف و حرفه ای را از بین  برده و ممکن است کیفیت تصاویر ثبت شده معادل خروجی تصویریک لنز معمولی شود.بسیار از عکاسان این گونه فیلتر ها را به طور دایم برای جلوگیری از آسیب احتمالی لنز هایشان استفاده می نمایند.در واقع ترجیحشان از دست رفتن چند درصد از شفافیت تصویر در قبال جلوگیری از خطر شکسته شدن لبه جلویی لنز می باشد.

 

فیلتر پلاریزه

این فیلترها برای پلاریزه نمودن نور استفاده می شوند.شاید بهتر باشد در ابتدا مقداری درباره ماهیت نور صحبت کنیم.بسیاری از دانشمندان بر این باورند که نور از جنبه حرکت و انتشار، ماهیتی موجی دارد.بنابر این اعتقاد و باور، شعاع های نوری به شکل موج در فضا حرکت می کنند.برای واضح تر شدن این مطلب با مثالهایی سعی در ارائه تصویری روشن تراز آنچه ماهیت نور نامیده می شود برای شما دارم. تصور کنید یک سر طناب بلندی را در دست دارید، اگر با حرکت دادن دست در مسیر چپ و راست حالت های ایجاد شده را با نگاه دنبال کنید، در طناب، حرکات موجی بوجود آمده بوضوح قابل مشاهده خواهد بود.صفحه فرضی که موج در آن تشکیل می شود، صفحه ای افقی است.اگر فرض کنیم که طناب یک شعاع نوری است، بنابراین طناب یا شعاع نوری در جهت افقی پلاریزه شده است.و یا به نوعی دیگر حالت ایجاد شده پلاریزه نمودن حرکت در محور افقی می باشد

 

حال اگر با حرکت دادن دست به بالا و پایین و در صفحه فرضی عمودی، موجی تشکیل دهیم، مشابه حرکت موجی یک شعاع نور و پلاریزه شده در محور عمودی می باشد.همچنین تصور نمایید که با چه زوایای دیگری می توان این حرکات را تکرار نمود. با حرکات حلقه ای دست می توان موجهای حلقوی و یا دایره ای را بوجود آورد.که در این صورت به آن حرکات موجی با پلاریزیشن دایره ای  می گوییم.اگر حرکات حلقوی دست را به صورت افقی انجام دهیم، حلقه هایی بیضی شکل و به صورت افقی تشکیل می شود.همچنین تصور نمایید که با حرکت دادن دست در جهت حرکت عقربه های ساعت و خلاف آن، چقدر موج های متنوع تولید می شود

تمام این حالت ها و حالت هایی که می توان تصور نمود، ماهیت نور و نوع انتشار و پراکنش آن را تصویر می نمایند.با استفاده از فیلتر پلاریزه، از بین میلیاردها شعاع نوری می توان دسته ای از آنها را که در جهت مورد نظر ما می باشند، انتخاب و به سمت داخل لنز و دوربین هدایت نمود

 

 

 

این عکس را در یکی از روستاهای استان قزوین و با یک دوربین کوچک دیجیتال گرفته ام.

در بسیاری از مناظر طبیعی، با در نظر گرفتن نقش ابرها و رنگ آسمان، می توان مقداری به جذابیت عکس ها افزود.در اینگونه مناظر با کمک گرفتن از فیلترها می توان به کنتراست بیشتر- ورنگ هایی قویتر -دست پیدا نمود.

بازگشت به ابتدای صفحه نور

www.pixellized.com   -   info@pixellized.com

+98  912  196 35 38         Mehran    Jahangiri